Search
Close this search box.

Katalog produktů

Obchodní podmínky

PŘED ZADÁNÍM OBJEDNÁVKY SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ.

ZADÁNÍM OBJEDNÁVKY U NÁS POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TYTO PODMÍNKY PŘEČETLI A SOUHLASÍTE S NIMI.

1. OBECNÉ

Naše DIČ je CZ6811050587.

Pro objednání produktu z těchto webových stránek musíte být starší 18 let a objednáním produktu u nás potvrzujete, že jste starší 18 let. Berete na vědomí, že nákup jakéhokoli produktu (produktů) prostřednictvím webových stránek se řídí těmito podmínkami. Před objednáním jakýchkoli produktů z těchto webových stránek si pečlivě přečtěte tyto podmínky. Měli byste si uvědomit, že objednáním některého z našich produktů souhlasíte s těmito podmínkami a ujednáními. Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto podmínek a ujednání pro budoucí použití. Pokud si objednáte produkt z těchto webových stránek, budou se na smlouvu mezi vámi a námi vztahovat podmínky a ujednání platné v době objednávky.

 2. JAK VZNIKÁ SMLOUVA MEZI VÁMI A NÁMI 

Po zadání objednávky na našich webových stránkách od nás obdržíte automatický e-mail s potvrzením, že jsme vaši objednávku obdrželi. Upozorňujeme, že to neznamená, že vaše objednávka byla přijata. Vaše objednávka pro nás představuje nabídku na koupi produktu. Všechny objednávky podléhají přijetí z naší strany a my vám toto přijetí potvrdíme zasláním e-mailu, který potvrzuje dodání produktu (dále jen e-mail o odeslání objednávky). Smlouva mezi námi (dále jen smlouva) vznikne, jakmile vám zašleme e-mail o odeslání objednávky. Smlouva se vztahuje pouze na ty produkty, jejichž odeslání jsme potvrdili v e-mailu o odeslání objednávky. Nebudeme povinni dodat žádné další produkty, které mohly být součástí vaší objednávky, dokud nebude odeslání těchto produktů potvrzeno v samostatném e-mailu o odeslání objednávky. Rozumí se, že produkty a služby poskytujeme pouze v množství, které odpovídá průměrné domácí potřebě soukromého spotřebitele. Naše společnost si proto vyhrazuje právo dále omezit možnosti nákupu svých zákazníků, pokud jde o množství objednaných produktů a jejich celkové množství, pokud se domnívá, že nejsou určeny k uspokojení potřeb soukromého spotřebitele. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení odmítnout jakoukoli přijatou objednávku písemným oznámením, aniž by nám vznikla jakákoli další odpovědnost. 

3. NÁKUP PRODUKTŮ

Vaše objednávky budou přijímány pouze pro doručení na území České republiky. Nedoručujeme mimo Českou republiku.

Platba

Cena, kterou zaplatíte, je cena uvedená na webových stránkách v okamžiku, kdy obdržíme vaši objednávku. Pokud však došlo k chybě v ceně, která byla zřejmá a kterou jste mohli rozumně rozpoznat jako chybu v ceně, nemusíme vám produkty poskytnout za nesprávnou cenu. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH (v aktuální sazbě platné v České republice). Ceny se mohou čas od času změnit, ale změny se netýkají objednávek, u kterých jsme vám již zaslali e-mail o odeslání objednávky. Platba za všechny produkty se provádí bankovním převodem předem. Platba za všechny produkty a příslušné poplatky za doručení se provádí při zadání objednávky. Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení provádět externí kontroly, a to i prostřednictvím třetích stran, za účelem ověření vašeho věku a totožnosti.

 Dodání

Poplatek za doručení produktů s hmotností nad 30 kg činí 850,- Kč.

Poplatek za doručení ostatních položek je 425,- Kč.

Dodání objednávky je dokončeno, když my (nebo naši subdodavatelé či distributoři třetích stran) doručíme výrobek na adresu, kterou jste nám sdělili, a od tohoto okamžiku za výrobek odpovídáte. Vlastnické právo k zakoupeným produktům na vás přechází okamžikem doručení, pokud jsme obdrželi platbu za produkty v plné výši.

Všechny traktorové produkty s benzínovým motorem, které jsou k dispozici v rámci možnosti nadstandardního dodání, vám dodáme kompletně smontované a připravené k použití. Všechny produkty k rezervaci a vyzvednutí budou kompletně smontované a připravené k použití. Dodání bude provedeno do 28 pracovních dnů ode dne, kdy vám zašleme e-mail o odeslání objednávky, a ve většině případů do 7 pracovních dnů. Pracovním dnem je jakýkoli jiný den než sobota, neděle nebo svátek v České republice. V případě prodlení dodávky zboží ze strany dodavatele se může dodací lhůta adekvátně prodloužit, o čemž budete informováni e-mailem.

Všechny benzínové sekačky na trávu s dodáním v určený den budou před odesláním zkontrolovány. Při dodání může být vyžadována montáž v domácnosti. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že objednávky přijaté do 14:00 v den nákupu (s výjimkou víkendů a svátků) budou odeslány k doručení následující pracovní den, pokud bude vybrán.

Všechny síťové elektrické produkty, benzínové sekačky s polypropylenovým šasi, akumulátorové sekačky na trávu a nástavce budou dodány kurýrem třetí strany a bude vyžadována domácí montáž.

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že objednávky přijaté do 14:00 v den nákupu (s výjimkou víkendů a svátků) budou odeslány k doručení následující pracovní den.

 Dodání nebezpečného zboží

Produkty, které byly klasifikovány jako „nebezpečné zboží“ podle předpisů ADR, podléhají dodatečným kontrolám dodání. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že takové objednávky přijaté do 15:00 v den nákupu (s výjimkou víkendů a svátků) budou odeslány k dodání do 72 hodin.

Dodání bude probíhat mezi 9:00 a 18:00 – bohužel nelze uvést žádné časové údaje.

4. STORNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Před dodáním

Objednávku můžete kdykoli před dodáním zrušit. Pokud si to přejete, kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 499 622 496 nebo e-mailem na adresu info@ilogo.cz.

Chcete-li smlouvu zrušit, musíte nám dát vědět, že jste se rozhodli ji zrušit. Můžete nám poslat e-mail na adresu info@ilogo.cz, kontaktovat nás telefonicky na čísle +420 499 622 496 nebo poštou na níže uvedenou adresu. Pokud nám píšete nebo posíláte e-mail, uveďte podrobnosti o své objednávce, abychom ji mohli identifikovat. Pokud nám své rozhodnutí zrušit objednávku oznámíte e-mailem nebo poštou, bude vaše zrušení platné od data odeslání e-mailu nebo dopisu.

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jste od nás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vzniknou, pokud jste si zvolili jinou než námi nabízenou nejlevnější variantu dodání). Z náhrady můžeme odečíst ztrátu hodnoty dodaného zboží, pokud ke ztrátě došlo v důsledku zbytečného zacházení z vaší strany.

Náhradu uhradíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do:

(a)14 dnů ode dne, kdy od vás obdržíme dodané zboží,

(b) (pokud nastane dříve) 14 dnů ode dne, kdy jste předložili doklad o vrácení zboží,

(c) pokud nebylo dodáno žádné zboží, do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

Vrácení peněz provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku vrácení peněz nevzniknou žádné poplatky.

Náhradu můžeme zadržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nám nepředložíte důkaz o tom, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Zkontrolujeme také, zda je zboží v původním nepoužitém stavu. Zboží nám zašlete zpět nebo předáte bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte své odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání se zbožím, než které je nezbytné ke zjištění jeho povahy a vlastností.

Při odstoupení od smlouvy z jakéhokoli důvodu, pokud jste zboží obdrželi, musíte nám zboží na své náklady vrátit (spolu s původním obalem) bez zbytečného odkladu a v každém případě do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Zboží musíte vrátit se všemi součástmi a také se všemi obdrženými propagačními předměty (včetně dárků zdarma) nebo zlevněnými doplňkovými produkty.

Za službu vyzvednutí kurýrem můžeme účtovat poplatek, jehož výše závisí na vraceném zboží. Poplatky za vyzvednutí činí 850,- Kč za sekačku na trávu s pojezdem nebo ruční produkty, 2400,- Kč za travní traktor a 425,- Kč za náhradní díl. Tyto poplatky jsou účtovány za každou dodanou položku. Můžete si také zajistit přepravu do našeho skladu na níže uvedené adrese. Před odesláním jakéhokoli zboží je nezbytné získat od nás číslo pro vrácení zboží.

Vadné nebo chybné produkty

Obdržený produkt je klasifikován jako vadný, pokud není:

i) uspokojivé kvality (ve smyslu zákona o právech spotřebitelů z roku 2015);

ii) vhodný k účelu, který jsme popsali na webových stránkách nebo který je uveden v příslušné brožuře;

iii) takový, jak je popsáno – věcně neodpovídá specifikaci uvedené na webových stránkách nebo v příslušné uživatelské příručce.

Objednávku u nás můžete odmítnout a do 30 dnů od doručení zboží vám vrátíme peníze nebo zboží vyměníme za nové, pokud nesplňuje výše uvedené normy.

Vrácené produkty

Vaším jediným opravným prostředkem po vrácení vadného prostředku po uplynutí 30 dnů bude jeho oprava, výměna nebo vrácení peněz, o čemž rozhodneme podle našeho uvážení.

Všechny vrácené produkty jsou před vrácením peněz zkontrolovány. Vyhrazujeme si právo odmítnout vrácení peněz a požadovat náhradu našich nákladů v případě, že i) jste produkt dále používali poté, co jste nám oznámili, že hodláte objednávku zrušit a produkt nám vrátit, ii) vada produktu vznikla proto, že jste nedodrželi pokyny uvedené v příslušném návodu k použití nebo na našich webových stránkách, pokud jde o skladování, používání a údržbu produktu, iii) produkt byl upraven nebo opraven jinak než autorizovaným prodejcem značky nebo iv) vada vznikla v důsledku řádného opotřebení, úmyslného poškození, nedbalosti nebo neobvyklých skladovacích nebo pracovních podmínek.

V takovém případě se od vrácené částky odečtou náklady na zpětné dodání.

 5. PLATBY A ZABEZPEČENÍ PLATEB

Nákupy na webových stránkách lze uhradit následujícími způsoby: bankovní převod. Nákupy jsou prováděny s maximálním zabezpečením: používání pokročilých technologických systémů určených speciálně pro elektronický obchod; ochrana vašich osobních údajů pomocí šifrovacích systémů; ochrana informací před neoprávněným přístupem třetích stran.

Po zaplacení obdržíme e-mail se shrnutím vaší objednávky a příslušným číslem objednávky, aby ji bylo možné kdykoli zkontrolovat.

6. ZÁRUKA

Na všechny produkty se vztahuje záruka výrobce, jejíž délka závisí na konkrétním produktu, jak je uvedeno v uživatelské příručce k produktu. Záruční doba začíná běžet od data dodání a je podmíněna prováděním servisu produktu v doporučených intervalech u autorizovaného prodejce značky. Záruka se vztahuje na závady, které mohou vzniknout v důsledku vadných součástí nebo zpracování, ale nevztahuje se na spotřební materiál, běžné opotřebení nebo závady způsobené nesprávným používáním. Tato záruka doplňuje vaše zákonná práva na produkty, které jsou vadné nebo neodpovídají popisu, a nemá na ně vliv.

Pokud se ukáže, že je produkt vadný, nabídneme vám během záruční doby podle našeho uvážení buď opravu, nebo výměnu produktu. Na vadný produkt se nevztahují žádné další opravné prostředky.

Na některé součásti se vztahuje vlastní záruka výrobce.  

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vámi poskytnuté údaje použijeme výhradně pro účely vyřízení vaší objednávky.

8. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Veškerá práva na obrázky, ochranné známky, autorská práva a materiály obsažené na těchto webových stránkách si ponecháváme. Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem všech práv duševního vlastnictví k webovým stránkám a k materiálům na nich zveřejněným i k uživatelským příručkám nebo jiným materiálům, které vám byly dodány v souvislosti s objednávkou. Tato díla jsou chráněna autorskými právy, právy duševního vlastnictví a dalšími příslušnými zákony. Všechna tato práva jsou vyhrazena. Materiál z těchto webových stránek smíte používat pouze pro své osobní nekomerční účely, jakékoli jiné použití je přísně zakázáno. 

9. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili správnost a aktuálnost obsahu těchto webových stránek, nezaručujeme, že obsah bude bez chyb. Obrázky produktů na webových stránkách jsou pouze ilustrativní a barva některých produktů se může od vyobrazené lišit.

10. NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM

Žádné ustanovení těchto podmínek neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za následující:

a) smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí;

b) podvod nebo podvodné uvedení v omyl;

c) jakékoli porušení podmínek vyplývajících z článku 123 zákona o prodeji zboží z roku 1979 (tyto podmínky se týkají vlastnického práva a nerušené držby);

d) jakékoli porušení podmínek vyplývajících z článků 13 až 15 zákona o prodeji zboží z roku 1979 (týkají se popisu produktu, jeho kvality, vhodnosti pro daný účel a vzorků);

e) vadné produkty podle zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987. S výhradou výše uvedeného za žádných okolností neneseme odpovědnost, ať už smluvní, deliktní (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinou, vzniklou na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení podnikání, ztrátu obchodní příležitosti nebo jakoukoli nepřímou či následnou ztrátu.

S výhradou závazků uvedených výše v bodech a) až e) naše celková odpovědnost vůči vám za veškeré ztráty vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo porušení zákonné povinnosti, nesmí v žádném případě překročit kupní cenu výrobku, na který se nárok vztahuje.

Žádné ustanovení tohoto odstavce nemá za cíl vyloučit nebo omezit vaše zákonná práva jako spotřebitele.

11. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pavel Serbousek

Palackého 111, 54401, Dvůr Králové nad Labem

IČO: 11604964

Česká republika

Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle +420 499 622 496 v pracovní dny od 9:00 do 17:00 nebo e-mailem na adresu info@ilogo.cz.

 12. VYŠŠÍ MOC

Neneseme odpovědnost za neplnění nebo prodlení s plněním jakýchkoli našich povinností vyplývajících ze smlouvy, které je způsobeno událostmi, okolnostmi nebo příčinami mimo naši kontrolu.

Pokud dojde k události mimo naši kontrolu, která ovlivní plnění našich povinností podle této smlouvy, i) budeme vás co nejdříve kontaktovat, abychom vás informovali, a ii) naše povinnosti podle smlouvy budou pozastaveny a doba plnění našich povinností bude prodloužena o dobu trvání události mimo naši kontrolu. Pokud událost mimo naši kontrolu ovlivní dodání produktů, dohodneme s vámi nový termín dodání po skončení události mimo naši kontrolu.

Od smlouvy, která byla ovlivněna událostí mimo naši kontrolu a trvala déle než 30 dnů, můžete odstoupit. Chcete-li za těchto okolností smlouvu zrušit, kontaktujte nás. Pokud se rozhodnete zrušit objednávku, budete muset vrátit (na naše náklady) všechny příslušné produkty, které jste již obdrželi, a my vám vrátíme zaplacenou cenu včetně případných poplatků za dodání.

13. OBECNÉ PRÁVNÍ POJMY

Rozhodné právo

Tato smlouva a veškeré spory nebo nároky vyplývající z ní nebo v souvislosti s ní, jejím předmětem nebo vznikem (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí a vykládají v souladu s právem ČR.

Zřeknutí se povinnosti

Pokud nebudeme trvat na tom, abyste splnili některou ze svých povinností podle těchto podmínek, případně pokud vůči vám nebudeme uplatňovat svá práva, nebo pokud tak učiníme se zpožděním, nebude to znamenat, že jsme se vzdali svých práv vůči vám a že tyto povinnosti nemusíte plnit. Pokud se vzdáme vašeho neplnění, učiníme tak pouze písemně a nebude to znamenat, že se automaticky vzdáme jakéhokoli vašeho pozdějšího neplnění.

Oddělitelnost

Každý z odstavců těchto podmínek platí samostatně. Pokud soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některý z nich je nezákonný nebo nevymahatelný, zbývající odstavce zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Oznámení

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 499 622 496, e-mailem na adresu info@ilogo.cz nebo písemně na výše uvedenou adresu.

Pokud vás budeme muset kontaktovat nebo vám dát písemné oznámení, učiníme tak e-mailem nebo poštou na adresu, kterou jste nám uvedli v objednávce.