Search
Close this search box.

Co s posekanou trávou

Když přijdou deštivé dny a teplé počasí, tráva začne růst rychleji, než bychom si přáli. V takových situacích se může stát, že nemáte dostatek kapacity ve vaší biopopelnici nebo je již dávno plná, a nevíte, co s posekanou trávou. Pokud se ocitnete v takové situaci, můžete si přečíst následující tipy, jak se správně postarat o posekanou trávu. Tyto tipy vám nejen pomohou vytěžit to nejlepší z vaší zahrady či úrody, ale také uděláte něco prospěšného pro životní prostředí.

Pokud pravidelně sečete zahradu a udržujete krátký kobercový vzhled trávníku, můžete jednoduše posekanou trávu nechat rozložit se přímo na trávníku. Kratší tráva se rychle rozkládá a poskytuje přírodní hnojivo pro váš trávník.

Další možností je mulčování. Pokud máte na zahradě stromy nebo keře (např. maliny, ostružiny), můžete použít posekanou trávu jako jejich hnojivo. Je důležité dbát na to, aby vrstva trávy nebyla příliš tlustá, aby nedocházelo k plesnivění a nepříjemnému zápachu. Tímto způsobem se udržuje vlhkost v půdě a postupně se tráva rozkládá. Mulčování také pomáhá zabránit rozstřikování vody při zalévání. Pokud tráva neobsahuje semena plevelů, můžete travní mulč použít i na zeleninové záhony.

Následuje třetí možnost, a tou je kompostování posekané trávy. Správné kompostování vyžaduje vyvážené smíchání materiálů. Do kompostéru by neměl být vkládán odpad bez úvahy. Každý z materiálů má totiž při rozkladu jiné vlastnosti. Proto mísíme dva typy materiálů – dusíkaté a uhlíkaté, jejichž objemový poměr by se měl přibližovat k poměru 1:2 ve prospěch uhlíkatých. Stejná pravidla platí i při kompostování posekané trávy. Proto není vhodné vkládat do kompostéru pouze posekanou trávu, která slouží jako dusíkatá složka. Pro začátek je nejlepší nechat posekanou trávu chvíli zavadnout, aby odřezky trávy nezahnívaly a nezapáchaly. Měly by být umístěny ve vrstvě, která není vyšší než 10 cm. Vrstvy zvadlé posekané trávy kombinujeme se suchými zahradními odpady, jako je sláma nebo suché listí. Trávu a suché odpady vrstvíme pravidelně na sebe, ať už ve vrstvách nebo přímo před kompostováním.


Posekaná tráva zabraňuje růstu plevelů ještě před založením záhonu. Ve vyšší vrstvě můžete posekanou trávu nahromadit tam, kde plánujete vytvořit nový záhon. Tráva umístěná nad půdou ji totiž zamezí přístupu světla a vzduchu, což způsobuje udušení a likvidaci plevelů. Jakmile přijde vhodný čas pro založení záhonu, stačí všechno posekané shrabat a půdu pro záhon připravit.


Zatímco králíci upřednostňují spíše delší trávu, slepice mají raději kratší posekanou trávu. Rády se v ní hrabou a při tom mohou najít i pár červíků. Je důležité nedávat slepicím velké množství, stačí jim jeden koš posekané trávy týdně.

Kam odvézt posekanou trávu? Využijte bioskládku, kompostárnu nebo sběrný dvůr.
Možná jste o tom dosud nepřemýšleli, ale většina obcí disponuje bioskládkou nebo kompostárnou, která je buď veřejně přístupná kdykoliv, nebo má stanovené specifické dny a časy pro odvoz bioodpadu. Sem můžete odvézt nadbytečnou posekanou trávu a další organický odpad. Často mají obce smlouvu se sběrným dvorem, který bývá v blízkosti a umožňuje odkládání bioodpadu. Při návštěvě sběrného dvora bude pravděpodobně vyžadováno předložení občanského průkazu k ověření trvalého bydliště.